O magazinu

TehnoMagazin.rs je jedinstveni medijski projekat na ovdašnjem tržištu koji ima za cilj da objektivno informiše zainteresovane korisnike o realnim mogućnostima različitih tipova proizvoda u odnosu na njihovu cenu.

tehnomagazin-hp

Svedoci smo da savremene tehnologije napreduju na dnevnom nivou, dok sa druge strane kada želite da kupite bilo kakav tehnički proizvod potrebno je da savladate veliki broj novih termina koji predstavljaju manje ili više važne karakteristike proizvoda da bi ste za vaše pare dobili ono što vam zaista treba.

Veoma često se dešava da sa dodatnom investicijom od 1.000 din, ili nešto više možete kupiti proizvod koji zaista opravdava najbolji odnos cene i karakteristika koje vama znače u njegovom korišćenju, a da niste bili svesni da takve karakteristike proizvoda uopšte postoje – jer ne znate određenu skraćenicu koja opisuje taj proizvod.

TehnoMagazin.rs omogućuje prikaze koji bi trebalo da vam posluže da lakše odaberete tehničke proizvode sa karakteristikama koje baš vama trebaju da biste ga na najbolji način koristili u narednim godinama.

Jedinstvenost ovog projekta se ogleda u činjenici da bez obzira što je TehnoMagazin.rs komercijalni medij sa mogućnošću online naručivanja predstavljanih proizvoda, izbor predstavljenih proizvoda je potpuno podređen što je moguće jednostavnijem opisu objektivnih razloga za kupovinu proizvoda prema odnosu cena-kvalitet.

Tehnomagazin.rs u medijima

– „Lansiran TehnoMagazin.rs koji vam pomaže u kupovini„, PRobjave.com
– „TehnoMagazin.rs pomaže u kupovini“, Personalmag.rs
– „Pisanje za konkretan sajt na primeru Tehnomagazin.rs„, Mozeiovako.com

Elbraco Group © 2006-2015. Sva prava zadržana.