Uslovi korišćenja i politika privatnosti

Svaka poseta sajtu TehnoMagazin.rs podrazumeva da je korisnik sajta pročitao uslove korišćenja koji su objavljeni na ovoj veb stranici i da se slaže sa njima. U slučaju da se korisnik veb sajta ne slaže sa ovim uslovima korišćenja najbolje je da ovaj veb sajt ne koristi.

Korišćenjem bilo kojeg dela ovog veb sajta (online magazina) smatra se da je korisnik informisan o ovim uslovima korišćenja i da ih je prihvatio. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije, bez obzira iz koje države pristupa korisnik veb sajta.

Autorska prava

Sadržaji sa ovog veb sajta su autorsko delo u vlasništvu kompanije Elbraco Group d.o.o. koje je zaštićeno domaćim zakonima, kao i licencom Creative Commons 3.0 – Autorstvo, koja omogućuje slobodno preuzimanje sadržaja ovog online magazina pod uslovom da se navedeni sadržaji označe kao autorski sadržaji sa sajta TehnoMagazin.rs, uključujući i link do originalnog sadržaja koji je preuzet.

U slučaju nemogućnosti dogovora usled povrede Zakona o autorskim i srodnim pravima, prekršilac može očekivati prekršajnu prijavu od našeg advokata.

Sadržaji koje kreira korisnik sajta (komentari, ocenjivanje)

Lični podaci korisnika koji ostavlja sadržaje na TehnoMagazin.rs se tretiraju prema deklarisanoj Politici privatnost koja je definisana u ovom dokumentu.

Ostavljeni sadržaji od strane korisnika se tretiraju kao javni, i u tom smislu se mogu slobodno koristiti od strane Elbraco Group d.o.o. u promotivne i prodajne svrhe.

Politika privatnosti

E-mail adrese korisnika ne ustupaju se nikome (trećim licima) ni pod kojim uslovima.

U slučaju email newsletter-a omogućena je usluga dobrovoljnog odjavljivanja prema pravilima direktnog email marketinga na osnovu dozvole (Permission Based Email Marketing Single Opt-Out Service).

Prijavljivanje newsletter je slobodno i obavlja se uz proveru pri prijavi korisnika prema pravilima direktnog email marketinga na osnovu dozvole (Permission Based Email Marketing Double Opt-In Service). Elbraco Group d.o.o. ne vrši prinudno prijavljivanje korisnika.

Obavezujemo se da vaše podatke (formulari, ankete, korespondencija, i sl.) necćemo davati, pokazivati, iznajmljivati niti prodavati trećim osobama.

Veze ka drugim veb lokacijama

Elbraco Group d.o.o. ne kontroliše linkovane web lokacije van domena TehnoMagazin.rs i nije odgovoran za bilo koju od ovih lokacija ili njihov sadržaj.

Prikazi proizvoda

Prikazi proizvoda na TehnoMagazin.rs su kreirani u najboljoj nameri i ne predstavljaju nikakav vid prinude niti bilo koje opcije zavaravanja korisnika da bi kupio određeni proizvod. U tom kontekstu Elbraco d.o.o ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne štete koje korisnik smatra da su nastale korišćenjem sadržaja ovog veb sajta.

Online naručivanje proizvoda

Online naručivanje proizvoda se ne nalazi u domenu uslova korišćenja sajta TehnoMagazin.rs, obzirom da se proces naručivanja  proizvoda preko interneta ne obavlja na ovoj veb lokaciji. Na veb sajtu TehnoMagazin.rs nalazi se samo link do veb lokacije na drugom internet domenu koja omogućuje online naručivanje proizvoda.

Elbraco Group © 2006-2015. Sva prava zadržana.